Disclaimer
 


De inhoud van de website www.webwinkelwijzer.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd, dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid, kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.

Webwinkelwijzer.nl is in geen geval aansprakelijk voor enig schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. Ingeval u informatie op uw website, afkomstig van webwinkelwijzer.nl, wilt gebruiken, dan dient u hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van webwinkelwijzer.nl. Indien u vragen heeft over de website en de daarop staande informatie, kunt u contact opnemen met webwinkelwijzer.nl. De gegevens kunt u vinden op onze site.

 

Venster sluiten